Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 17 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Robin Skoglund

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Anders Johansson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Jens Rosberg (L)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 17 oktober 2022 till och med den 16 oktober 2026

Paus

mötet återupptas ca kl 18:40

6. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 17 oktober till och med den 16 oktober 2026

Paus

mötet återupptas ca kl 19.00

6. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 17 oktober till och med den 16 oktober 2026

Paus

mötet återupptas ca kl 19:25

6. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 17 oktober till och med den 16 oktober 2026

7. Avsägelse från kommunalt uppdrag, Leif Håkansson (SD) nämndeman i Lunds tingsrätt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avsägelse från Leif Håkansson (SD) som nämndeman i Lunds tingsrätt godkännes.

Sammanfattning av ärendet

Den 22 september 2022 inkom Leif Håkansson med en avsägelse från uppdragen som revisor i kommunrevisionen och som nämndeman i Lunds tingsrätt. I kommunens förtroendemannaregister fanns inte Leif Håkansson med som nämndeman i Lunds tingsrätt och därför beviljades aldrig denna del av avsägelsen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022. Efter vidare undersökning hittades det ett beslut från 27 april 2020 där Leif Håkansson (SD) de facto utsågs till nämndeman. På grund av bristfälligt förtroendemannaregister måste därför den del av avsägelsen som inte beslutades behandlas återigen.

Mötets avslutning

Mötesstart: 17/10 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

En länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Dessa möten går att se textade senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.