Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 28 november 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Budget 2023, plan 2024-2033 - Inledning

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

6.1 Budget 2023, plan 2024-2033 - Sverigedemokraternas och Moderaternas budgetförslag

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

6.2 Budget 2023, plan 2024-2033 - Socialdemokraternas budgetförslag

6.3 Budget 2023, plan 2024-2033 - Vänsterpartiets budgetförslag

6.2 Budget 2023, plan 2024-2033 - Liberalernas, Kristdemokraternas, Sveriges pensionärers intressepartis och Centerpartiets budgetförslag

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

6.3 Budget 2023, plan 2024-2033 - Budgetdebatt

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

6.4 Budget 2023, plan 2024-2033 - Budgetvotering

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

6.5 Budget 2023, plan 2024-2033 - Budgetbeslutet

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Fastställa ”Budget år 2023, planer 2024 – 2033” i sin helhet enligt framlagt förslag från SD och M under förutsättning att förhandlingsskyldigheten är fullgjord den dag kommunfullmäktige fattar beslutet.
 • Utöka låneramen från 400 miljoner kronor till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 1,25% för år 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21:08 kr/utdebitering per 100 kronor (ingen förändring jämfört med år 2022). Föreligger förslag till ”Budget 2023 planer 2024 – 2033” enligt framlagt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. De ämnar istället återkomma med ett eget förslag till Budget 2023 med planer för 2024 – 2033.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.30

7. Avsteg från styrmodell

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

 • Godkänna ”Hörby kommuns månadsrapport 2022-09-30”.
 • Uppmana nämnder med en avvikelse mot ekonomisk ram att skyndsamt ta fram åtgärder för en ekonomi i balans och att inarbeta dessa åtgärder i verksamhetsplan 2023.
 • Åtgärderna ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2023.

Att kommunfullmäktige beslutar att:

Månadsrapport avseende november månad genomförs ej då nämnderna istället ska lägga fokus på åtgärder för ekonomi i balans avseende år 2023.

Sammanfattning

Månadsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-09-30 har upprättats. De nämnder som nu har avvikelser mot ekonomisk ram behöver skyndsamt ta fram hållbara åtgärder för en ekonomi i balans med beaktande av både kommunens fokusområden och Hörbymodellen och inarbeta dessa i verksamhetsplan 2023.

8. Mittskåne Vatten - Ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Önneköps vattentäkt

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

 • Godkänna att ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Önneköps vattentäkt skickas till Länsstyrelsen i Skåne för fastställande.
 • Bilaga 2 Riskinventerinsgkarta daterad 2022-05-05 uppdateras till aktuell situation.

Sammanfattning

Befintligt skyddsområde och tillhörande skyddsbestämmelser beslutades av Länsstyrelsen 1971. Skyddsområdets utbredning och föreskrifternas utformning bedöms som bristfälliga och föråldrade och är inte anpassade till befintlig lagstiftning (miljöbalken), ej heller till prognoser för framtida uttagsförhållanden och dagens markanvändning. Mittskåne Vatten har tillsammans med WSP i Malmö därför tagit fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Önneköp. Inför ansökan har Mittskåne Vatten haft samråd med Länsstyrelsen samt ställt ut förslaget och haft ett dialogmöte där berörda kunnat ge sina synpunkter i tidigt skede. Frågorna vid dialogmötet kretsade bland annat kring det framtida vattenbehovet från vattentäkten samt vilka uttagsmängder som legat till grund för avgränsningen av vattenskyddsområdet. Även de efterföljande skriftliga synpunkterna gällde främst avgränsningen av skyddsområdet kopplat till framtida vattenuttag. Inkomna synpunkter har arbetats in ansökningshandlingarna.

9. Hörbyförslag om Upprustning och iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

 • Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Upprustning och iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup samt Satserup till Hörby”.
 • Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under 2022 och 2023.
 • Investeringsutgiften på högst 2,5 mkr finansieras genom förändring av rörelsekapitalet.
 • Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra projektet.

Sammanfattning

Föreligger beslut i Tekniska nämnden där nämnden föreslår upprustning och iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup samt Satserup till Hörby. Två Hörbyförslag har inkommit till tekniska nämnden, det första ankom 2022-03-28 och det andra ankom 2022-05-19. Förslagsställarna föreslår att den gamla banvallen mellan Ekeboda och Satserup samt Satserup och Hörby upprustas och iordningställs för att gynna bland annat för gång- och cykeltrafikanter. Gata/park ställer sig positiv till förslaget. Kommunservice ser helst att hela banvallen fram till kommungränsen upprustas. Sträckan är även utpekad i kommunens gång- och cykelvägsplan (antagen av kommunfullmäktige 2019- 12-16 § 261) där detta prioriterade regionala stråk uppges vara i behov av upprustning. Sträckan ingår numera även i den regionala cykelleden Ystad– Båstad. Projektledarna för det projektet har gett synpunkter på att leden är väldigt bristfällig och önskar att Hörby kommun rustar upp leden. Tidigare ansökningar av medel för upprustning hos Trafikverket har fått avslag. Beräknad utgift för projektet 2,5 mkr. Budgetmedel kan inrymmas inom de investeringsmedel som är avsatta i budgetbeslutet gällande 2022 för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering” på totalt 10,0 mkr men detta är inte ekonomienhetens förslag. Ekonomienhetens förslag är att kommunfullmäktige tar ställning till projektet för banvallen separat då kommunfullmäktige har bestämt att de medel som nämns ovan rubriceras för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering”. Ekonomienhetens förslag är att investeringsutgiften finansieras genom förändring/minskning av rörelsekapitalet.

10. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L) och Marie Dahlén (L) om förstärkning av varumärket genom förbättrad satsning på besöksnäringen i Hörby kommun

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad 2022-09-30.

Sammanfattning

Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L) har 2021-06-18 inkommit med motion med förslag att: • Fullmäktige skall besluta om att utreda och investera för att stödja en positiv utveckling av besöksverksamheten utifrån ovanstående beskrivning. Uppdraget skall genomföras skyndsamt och med hög kvalitet. Kommunen arbetar aktivt med besöks- och destinationsnäringsfrågorna. Även om den formella samverkan med Eslöv och Höörs kommuner avslutats drivs fortfarande destinations- och besöksnäringsfrågor i samråd mellan dessa två kommuner. Exempel på sådana initiativ är framdriften av den gemensamma hemsidan www.visitmittskåne.se vilken i skrivande stund håller på att förfinas och utvecklas genom aktiv medverkan från Företagarföreningen Mitt Skåne. Vidare drivs initiativ i form av gemensamma satsningar på marknadsföring av kommunerna. Utöver detta har Hörby kommun sedan årsskiftet 2021/22 ett aktivt medlemskap i SKNO:s besöks_och destionationsnätverk där gemensamma insatser planeras och genomförs.

Vidare deltar Hörby kommun i ett flertal besöks- och destinationsnäringsprojekt inom ramen för annan samverkan, exempelvis Destination Rönne å och Ringsjön, och en fortsättning på cykelledsprojektet (båda inom Leader). Näringslivschefens team har vidare utökats genom tillförandet av en heltidstjänst i form av en utvecklingsstrateg som bland annat har besöks- och destinationsfrågorna som huvudsakligt fokus. Detta har redan resulterat i framdrift i pågående projekt samt en rad företagsbesök inom besöks- och destinationsnäringen.

11. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om obemannade matbutiker utanför tätorten

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att  Motionen avslås

Sammanfattning

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion med förslag att Kommunstyrelsen ska utreda behovet av att kunna upplåta platser på orter inom kommunen som saknar bemannade affärer, för att på dessa ytor kunna erbjuda obemannade butiker. Kommunen har på senare tid mottagit flera förslag på etablering av obemannade butiker, såväl från företag inriktade mot etablering av obemannade butiker som från enskilda personer som önskar etablera sådana. Vid varje tillfälle görs en bedömning av huruvida kommunen har mark att erbjuda på föreslagen plats, och om kommunen kan bistå på annat sätt. I ett fall har ärendet resulterat i att kommunens företagslots aktiverats för att i närtid vara behjälplig i processen framåt för att stötta en etablering. Detta är således en aktivitet som redan pågår och drivs av marknadskrafter och av entreprenöriella krafter inom kommunens gränser. Detta sker vidare redan inom ramen för det uppdrag kommunen har att verka för ett blomstrande näringsliv och en levande landsbygd.

12. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om införande av en bestämmelse om minoritetsrevisor i bolagsordningarna för Hörby kommuns Industrifastighets AV och Hörby Bostäder AB

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att Motionen avslås.

Sammanfattning

I motion inkommen den 11 februari 2021 föreslår Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) att den politiska minroteten i kommunfullmäktige får rätt till minoritetsrevisorer i kommunens helägda bolag samt att detta skrivs in i respektive bolags bolagsordningar. Bestämmelserna i 9 kap 9 § aktiebolagslagen ämnar stärka minoritetsägares insyn i bolagen genom rätten till en minoritetsrevisor. Samma princip är inte tillämplig i helägda kommunala bolag då kommunen innehar samtliga aktier i bolagen och bestämmelsen i aktiebolagslagen ämnar ägandeformerna snarare än styrelseformerna av ett bolag. Bestämmelserna är inte heller förenliga med bestämmelserna om minoritetsskydd i kommunallagen så som minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning då dessa bestämmelser ämnar stärka den demokratiska ställningen för en politisk minoritet i det politiska beslutsfattandet. Insyn och revision för kommunalt helägda bolag finns redan reglerat i kommunallagen och kriterierna för både allmänhetens och den politiska minoritetens insyn i bolagen bör därför anses vara uppfyllda inom ramen för den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen.

13. Yttrande angående skrivelse från revisionen om hantering av partistöd

Beslutsförslag 

Att kommunfullmäktige beslutar att översända tjänsteskrivelsen som kommunfullmäktiges yttrande till revisionen.

Sammanfattning

Revisionen har i skrivelse begärt svar på fråga om ett partis användning av partistöd är i linje med reglementet för partistöd med önskemål om svar 2022-09-30. Regler om kommunalt partistöd finns i kommunallagen 4 kap 29–32 §. I proposition 2013/14:5 framgår bland annat att: Mottagare av partistöd ska lämna en redovisning av hur stödet har använts. Det finns inga formkrav på redovisningen. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Redovisningen ska bidra till en öppenhet genom vilken allmänhet och media kan ifrågasätta hur stödet har använts, vilket i sin tur ska utveckla en praxis där stödet används för avsett ändamål nämligen att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Det bör inte förekomma någon kontroll som syftar till att kommuner på grundval av hur partistöd används tar ställning till om fortsatt stöd ska lämnas. Underlaget bör inte omfatta i vilken mån så har skett då detta är en bedömningsfråga. En granskningsrapport ska tillfogas redovisningen. Granskningen ska inte svara på frågan om stödet använts för sitt avsedda ändamål, utan säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av hur stödet använts så att andra kan ta ställning till om stödet använts för avsett ändamål. Fullmäktige får besluta att inte betala ut partistöd till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport och bör ta in bestämmelse om detta i reglemente för partistöd.

14. Inriktningsbeslut avveckling av gemensam överförmyndarnämnd och uppsägning samverkansavtal

Beslutsförslag

Att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Följande punkter ska vara inriktning gällande samarbetet med Höörs kommun gällande överförmyndarverksamhet 2023–2026.
 • Nuvarande samverkansavtal (KF 2018-02-26 § 33, Dnr 2017/382) sägs upp för omförhandling.
 • Gemensamma nämnden avvecklas inför mandatperioden 2023–2026.
 • Hörby kommun för mandatperioden 2023–2026 ska inrätta en egen överförmyndarnämnd.
 • Under år 2023 önskar Hörby kommun fortsatt samverkan gällande handläggning av ärenden med Höörs kommuns överförmyndarenhet som rapporterar till nämnden i Hörby.
 • Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att omförhandla nuvarande samverkansavtal inför beslut i respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden kommer till dagens kommunfullmäktigesammanträde eventuellt inkomma med ett yttrande.

15. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende avsiktsförklaring familjecentral, från Therese Herrman (V)

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige beslutar att Interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende avsiktsförklaring familjecentral, från Therese Herrman (V)

16. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende obesvarade motioner, från Renaldo Tirone (S)

Förslag till beslut

Att Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende obesvarade motioner, från Renaldo Tirone (S)

17. Val av revisorer, ordförande, vice ordförande i kommunrevisionen mandatperioden 2023-2026

19. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Socialnämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

mötet återupptas ca kl 20.06

19. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Socialnämnden mandatperioden 2023-2026

20. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

mötet återupptas ca kl 20.16

20. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026

21. Val av ledamöter, ersättare, ordförande , 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

21. Val av ledamöter, ersättare, ordförande , 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden mandatperioden 2023-2026

22. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

22. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden mandatperioden 2023-2026

23. Val av ledamöter, ersättare, vice ordförande och i nämnden för VA- och räddningstjänst mandatperioden 2023-2026

24. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden mandatperioden 2023-2026

25. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Valnämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

25. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Valnämnden mandatperioden 2023-2026

26. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026

Paus

26. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026

18. Val av ledamöter, ersättare, ordförande (tillika kommunalråd), 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026

Paus

27. Val av ledamöter, ersättare, ordförande (tillika kommunalråd), 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026

27. Val av ledamöter och 1:e vice ordförande i Mellanskånes renhållnings AB (MERAB) 2023-2026

28. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Kraftringen AB mandatperioden 2023-2026

29. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen (Tätortsfrågor och Jord- och skogsbruksfrågor) mandatperioden 2023–2026

30. Val av Ombud och ersättare till Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening mandatperioden 2023–2026

31. Val av revisor och ersättare i Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) mandatperioden 2023–2026

32. Val av revisor och ersättare i Kraftringen AB mandatperioden 2023–2026

33. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Hörbybostäder AB mandatperioden 2023–2026

34. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i styrelsen Hörby kommuns Industrifastighets AB mandatperioden 2023–2026

35. Val av ledamot och suppleant i styrelsen för IT-kommuner i Skåne AB för mandatperioden 2023–2026

36. Val av av ledamot och ersättare i Finsam Samordningsförbundet Mittskåne

37. Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2023–2026

Förslag till beslut

Inkallelse ordning enligt ”Ordning för inkallelse av ersättare i nämnder och styrelse” godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i uppgift att inför varje mandatperiod besluta om ordningen för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser.

38. Eventuella inkomna frågor

39. Avsägelser

40. Valärenden

41. Meddelande kommunfullmäktige oktober 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden oktober månad 2022 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning

 1. Revisorerna - Skrivelse angående revisionens reglemente.
 2. Revisorerna - Skrivelse angående attest.
 3. AV Media Skåne – Delårsrapport 2022.

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/11 2022 kl 18:00

Tryck här för att se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.